8
okt
Digitalt

Digital träff limniska nätverket: Biologisk mångfald i sjöar och vattendrag

seminarier, workshops |
Havsanemon, blåmusslor och sjöpungar på VIRTUE-skiva

Ett friskt vattendrag har en hög biologisk mångfald. Vilka arter signalerar ett friskt vattendrag? Hur kan vi enkelt ta reda på vilka arter som finns i våra vattendrag? Tillsammans med dagens föreläsare kikar vi närmare på dessa frågor.

Välkommen på digital träff med limniska nätverket! Eftersom vi inte kan träffas fysiskt än så kommer CNV erbjuda en rad föreläsningar under hösten. 

Idag diskuterar vi mångfald och hur vi kan mäta den. 

Vi kommer spela in träffen så att ni som har förhinder kan se den i efterhand.

 

Mångfalden i sjöar och vattendrag

Vilka arter bör man finna i friska vattenmiljöer? Och om de inte finns där – varför gör de inte det och vad kan man göra åt det.

Ulf Bielke, miljöanalysspecialist SLU Artdatabanken.

Undersök mångfalden i era vattendrag med VIRTUE

Hör mer om VIRTUE:s metodik för att undersöka vilka arter som finns under ytan, om VIRTUE-laborationer och om VIRTUE som plattform för att rapportera in observationer. Mikael Olsson, projektledare på Institutionen för Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Ett pass om naturvägledning

Som pedagoger, hur omvandlar vi vår egen kunskap till ökad insikt och förståelse hos mottagarna? Centrum för naturvägledning.

 

Limniska nätverket samordnas av CNV på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 

Fakta
Tid: 2020-10-08 15:00 - 17:00
Ort: Digitalt
Arrangör: SLU Centrum för naturvägledning
Mer information:

Kontakt, frågor? Kontakta katrin.jones.hammarlund@slu.seKontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se