Ett mjölkglas utomhus. Foto.
13 okt

Online

Programmet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk” inbjuder till ett seminarium.

En kalv och en ko utomhus. Foto.

Inom ramarna för forskningsprogrammet “Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” ges nu möjligheten att lära sig mer om och höra det senaste resultaten från dem fem pågående projekten kopplade till mjölk.

Moderator är Ann-Helen Meyer von Bremenjournalist, författare och debattör inom lantbruk, livsmedel och mat, senast aktuell med boken Kornas planet. Ann-Helen leder diskussionen och sätter projekten i ett större sammanhang. 

Seminariet sker online via Zoom (länk skickas ut via e-post till de som anmält sig ungefär en vecka innan seminariet) 

Varmt välkomna!  

Projekten 

Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar 

Mikaela Lindberg, SLU 

Förbättrad hållbarhet inom mjölkproduktion genom förbättrad fodereffektivitet 

Pekka Huhtanen, SLU 

Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion 

Christel Cederberg, Chalmers  

Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet 

Pernilla Tidåker, SLU 

Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter i livscykelanalyser av livsmedelsprodukter- Slutrapport 

Ulf Sonesson, RISE 

 


Kontaktinformation