19
nov
Craafordsalen, SLU, Alnarp och Digitalt

SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs

möten, sammanträden |
Korn med bladfläcksjuka

Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs!

Ämneskommittéerna är öppna forum för alla med intresse för fältförsök och forskning inom områdena ogräs och växtskydd.

Syftet med kommittémötena är att ta upp aktuell verksamhet och frågeställningar, samt diskutera och identifiera behov av forskning och försök.

Vid förra mötet i november 2019 beslutade vi att nästa möte skulle ha tema kring framtidens bekämpningsstrategier och tillgång till effektiva växtskyddsmedel. Vi har bjudit in representanter från växtskyddsföretag som har egen utveckling och forskning av växtskyddsmedel. Hur ser dessa på framtida möjligheter med växtskydd? Efter deras presentationer har vi en gemensam diskussion kring:

- Framtida tillgång till effektiva växtskyddsmedel

- Möjligheten att utveckla medel med nya verkningsmekanismer

- Hållbara användningsstrategier för att bl.a. motverka resistensutveckling

- Miljömässigt hållbara användningsstrategier

- Växtskyddsmedlens roll i långsiktigt hållbara integrerade strategier. Hur integrera växtskyddsmedlen med andra odlings- och växtskyddsåtgärder i ett helhetsperspektiv?

Välkomna! 

Ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs

Fakta
Tid: 2020-11-19 10:00 - 16:00
Ort: Alnarp och Digitalt
Lokal: Craafordsalen, SLU
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 12 november 2020
Pris: SLU betalar konferenskostnader inkl. förtäring. Deltagare betalar resan.
Mer information:

Kaffe serveras från kl. 09.30.

Du kan anmäla till mötet via denna länk.


Program

Program hittar du här.


Kontaktinformation

Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
erland.liljeroth@slu.se040-41 55 67

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se