26 nov
27 nov

Baltic Sea Science Center, Skansen, Stockholm

INSTÄLLT: Träffa en Östersjöexpert på Baltic Sea Science Center - för gymnasiet

evenemang |

På grund av restriktioner med anledning av covid-19 ställs temadagarna tyvärr in. Mejla gärna om du har frågor kring detta. Längre fram kommer nya chanser att anmäla intresse för temadagar om Östersjön. Information om det inställda programmet ligger kvar nedan.

Besöken sker klassvis på plats på Skansen, och börjar med en kortare genomgång om expertens ämnesområde. Därefter möter vi tillsammans experten digitalt i en föreläsning, med efterföljande frågestund. Experterna kommer från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Stockholm Vatten och Avfall.

Planerat program torsdag 26 november (inställt)

  • Kl. 9.00. Spelar tång någon roll? Ellen Schagerström, Stockholms universitet.
  • Kl. 10.00. Kemikalier i avloppet - vart tar de vägen? Katja Nähri, Stockholm Vatten och Avfall.
  • Kl. 11.00. Bottentrålning - havets kalhygge? Clare Bradshaw, Stockholms universitet.
  • Kl. 13.00. Larver uppfödda på matavfall, ett alternativ till fiskfoder? Lovisa Lindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  • Kl. 14.00. Vad har hänt med östersjötorsken - och finns någon räddning? Henrik Svedäng, Stockholms universitet.

Planerat program 27 november (inställt) - Forskarfredag

  • Kl. 9.00. Näring och Östersjön - åt vilket håll går det? Lars Sonesten, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  • Kl. 10.00. Östersjöpolitik i Sverige och Bryssel. Hanna Sjölund, Stockholms universitet.
  • Kl. 11.00. Kemikalier i avloppet - vart tar de vägen? Katja Nähri, Stockholm Vatten och Avfall.
  • Kl. 13.00. Vad händer när haven värms upp? Anna Gårdmark, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  • Kl. 14.00. Organiska föroreningar och läskiga lämningar på botten. Anna-Karin Dahlberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44