14
feb
P-O Bäckströms sal, Umeå

Impact of nitrogen deposition on carbon stocks in coniferous forest soils

disputationer |

Benjamin Forsmark försvarar sin avhandling "Impact of nitrogen deposition on carbon stocks in coniferous forest soils" den 14 februari 2020.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta
Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/16655/
Respondent: MSc Benjamin Forsmark
Opponent: Research Ecologist and Director's Representative Erik Lilleskov, Climate, Fire and Carbon Cycle Sciences, Northern Research Station, USFS, USA
Tid: 2020-02-14 09:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.bergstrom@slu.se