5
mar
Pigalle, Rådhusgatan 28, Nässjö

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

möten, sammanträden |

Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring!

Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för fältförsöksverksamhet inom växtnäringsområdet. Den arbetar med utveckling och forskningsformulering, samt information och resultatspridning inom området.

Program

Vi kommer att diskutera aktuella frågor för försöksverksamheten inom växtnäringsområdet med huvudfokus på nya frågeställningar inför nästa ansökningsomgång för Sverigeförsöken. Inför den diskussionen välkomnar vi korta presentationer av nya resultat, aktuella spaningar och idépresentationer. Om du har förslag på sådana, hör av dig till oss. För mer detaljerat program, se nedan. 

Vänliga hälsningar

Anders Ericsson, Hushållningssällskapet och Sofia Delin, SLU

Fakta
Tid: 2020-03-05 10:00 - 15:00
Ort: Nässjö
Lokal: Pigalle, Rådhusgatan 28
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapen
Sista anmälningsdag: 28 februari 2020
Pris: Mötet är kostnadsfritt. Deltagarna betalar resa och lunch själva.
Mer information:

Anmälan är stängd. Om du vill efteranmäla dig till mötet, kontakta Sofia Delin (Sofia.Delin@slu.se).


Program

Program

Kl. 9.30 Samling och kaffe

Kl. 10-12 Presentationer

  • Slutsatser och projektförslag vid kommitténs tidigare möten, Sofia Delin
  • Växtnäringsserier de senaste 15 åren, Anders Ericsson
  • Preliminära resultat från pågående växtnäringsserier, Gunnel Hansson

Bensträckare

  • Preliminära resultat från pågående/ nyligen avslutade projekt
  • Information om nya projekt
  • Nya projektidéer

12.00 Lunch

13.00 Information om Sverigeförsökens nya omgång

13.15 Gruppdiskussioner

14.00 Summering av gruppdiskussioner

14.40 Avslutning och kaffe

 


Kontaktinformation

Sofia Delin, forskningsledare
Lanna forskningsstation, SLU
sofia.delin@slu.se, 0511-67235

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se