28
aug
P-O Bäckströms sal, Umeå

Towards genomic-based breeding in Norway spruce

disputationer |

Linghua Zhou försvarar sin avhandling "Towards genomic-based breeding in Norway spruce" fredagen den 28 augusti 2020.

Välkomna.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/17349/
Respondent: MSc Linghua Zhou
Opponent: Assistant professor Marcio Resende, University of Florida, USA, mresende@ufl.edu
Tid: 2020-08-28 14:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation