18
sep
Audhumbla, VHC, Ultuna, Uppsala

Licentiatseminarium: Veterinary herd health management in Ugandan smallholder pig farms

licentiatföreläsningar |

Elin Gertzell försvarar sin licentiatavhandlingen "Veterinary herd health management in Ugandan smallholder pig farms".


Kontaktinformation
Sidansvarig: fun-vh@slu.se