4
sep
Audhumbla, VHC-huset, Ultuna, Uppsala

Warmer and browner waters: fish responses vary with size, sex, and species

disputationer |

Renee Mina van Dorst försvarar sin avhandling den 4 september 2020

Alla intresserade är välkomna att närvara. Vänligen håll social distansering. Disputationen kan även följas via webben på

 https://play.slu.se/qc/?id=ruww7p

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/17355/
Respondent: MSc Renee Mina van Dorst
Opponent: Christopher Solomon, Dr, Cary Institute of Ecosystem Studies, Mc Gill University, NY, USA
Tid: 2020-09-04 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, VHC-huset, Ultuna
Arrangör: Institutionen för akvatiska resurser
Mer information:

renee.van.dorst@slu.seKontaktinformation