Vita höns och tupp i rastgård.
24
sep
Online

Skypeseminarium: Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Vita höns utomhus i rasthage.

Produktionssystem med utevistelse för värphöns blir allt vanligare. Det är en förutsättning för ekologisk-certifiering och tillämpas även i konventionella besättningar med utevistelse. Med detta följer ett ökat behov av kunskap om vilka risker det kan innebära för ökad belastning på vattenmiljön och hur man kan förhålla sig till dem. Det gäller särskilt fosforförluster.

I ett projekt finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning undersöktes rasthagar för utehöns för att ta fram sådan kunskap. Målet var att ta fram en metod för att relativt enkelt kunna bedöma risken för fosforförluster och identifiera möjliga åtgärder där det behövs. Det resulterade i rapporten ”Minskade fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning och åtgärdsförslag”. På kursen berättar vi om kunskapsläget idag, metoden för riskbedömning, möjliga åtgärder och diskuterar tillsammans.

Kursen riktar sig främst till rådgivare inom Greppa näringen och inom ekologisk produktion som arbetar med växtnäringsfrågor eller fjäderfä. Den riktar sig även till rådgivare som planerar för byggnation för fjäderfä med utevistelse.

Fakta

Tid: 2020-09-24 10:00 - 12:00
Ort: Online
Arrangör: Jordbruksverket
Sista anmälningsdag: 21 september 2020
Mer information: