29 jan

Crafoordsalen/Zoom, Alnarp

A tale of two blights

disputationer |

Sophie Brouwer försvarar sin avhandling “A tale of two blights”.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/21120/
Respondent: Sophie Brouwer
Opponent: Professor Kristina Gruden, National Institute of Biology, Ljubljana, Slovenien
Tid: 2021-01-29 09:00
Ort: Alnarp
Lokal: Crafoordsalen/Zoom
Arrangör: LTV-fakulteten
Mer information:

Location: on-line on zoom https://slu-se.zoom.us/j/69894930477  passcode 759409

To be able to keep to the Covid-19 restrictions, only personally invited guests can attend the defense in the Crafoord Hall, Navet, SLU

 Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025