29 okt

P-O Bäckströms sal, Umeå

The biology and properties of wood for nanocellulose production

disputationer |

Anne Bünder försvarar sin avhandling "The biology and properties of wood for nanocellulose production" den 29 oktober 2021.

Välkommen att nävara vid disputationen online, via Zoom!

 

För anmälan, kontakta Karin Ljung, karin.ljung@slu.se

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25573/
Respondent: MSc Anne Bünder
Opponent: Professor Ingo Burgert, ETH Zürich, Zürich, Switzerland
Tid: 2021-10-29 09:00
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kontaktinformation