29
okt
Lennart Kennes sal, Biocentrum, Uppsala

Diversity and functional potential on fungal communities in Arctic and boreal freshwaters

disputationer |

Mariana Kluge försvarar sin avhandling "Diversity and functional potential on fungal communities in Arctic and boreal freshwaters" den 29 oktober 2021.

Välkommen att närvara vid disputationen online, via Zoom!

Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/67315112756
Lösenord: 779921

För anmälan, kontakta Anders Dahlberg, anders.dahlberg@slu.se

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25533/
Respondent: BSc Mariana Kluge
Opponent: Professor Pernille Bronken Eidesen, Department of Biosciences, University of Oslo, Norway
Tid: 2021-10-29 13:15
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kontaktinformation