19
okt
Innertavle

Exkursion: Skogsbruksplan med kolbudget – ett beslutsstöd för framtiden?

evenemang | seminarier, workshops |
Gul Postit-lapp med texten Co2 på en björkstam

Skogens lagring av koldioxid är ett ämne som har återkommit i diskussionen under de senare årtionden och intresset för detta har bara växt. De positiva effekterna av skogens kolinlagrning är väldokumenterade och betydande i kampen mot klimatförändringar. Dock har ämnet främst berörts, analyserats och diskuterats på en ganska generell och övergripande nivå utan att direkt knyta an till den enskilda skogsfastigheten, skogsägaren eller det beslutsfattande som ligger till grund för skogens, och kolets, skötsel och användning. För att belysa och diskutera praktiska frågeställningar kopplat till skötsel och beslutsfattande på fastighets- och beståndnivå och hur detta kan bidra till skoglig tjänsteutveckling bjuder projektet Rikare skog in till en exkursion på SLU:s skogsfastighet i Innertavle (utanför Umeå).

Under exkursionen demonstreras hur olika brukningsstrategier kan inverkar på mängden kol i skogen, både på fastighets- och beståndnivå, och hur kolinlagring kan användas i skogsbruksplaner och beslutsfattande. Detta relaterat både till skötsel och kolets inlagring efter avverkning. Under exkursionen kommer även frågor kopplat till kolets roll i EU:s policyarbete och hur kolinlagring kan ge upphov till nya värden och skoglig tjänsteutveckling diskuteras.

Exkursionen är kostnadsfri och äger rum på SLU:s skogsfastighet i Innertavle, tisdagen den 19 oktober kl. 13.30 – ca 16.00. Utöver givande samtal, och förhoppningsvis nya perspektiv och tankar, kommer exkursionen även bjuda på värmande fika.

Till denna exkursion vill projektet bjuda in dig som är skogsägare, entreprenör, skoglig rådgivare, inspektor, planerare, eller liknande, och därmed har ett intresse för skogsbruksplaner kopplat till din dagliga verksamhet.

Exkursionen kan nås på egen hand eller med gemensam busstransport från SLU (Skogsmarksgränd 17, Umeå), med avfärd kl. 13.00.

Karta till fastigheten

Fakta

Tid: 2021-10-19 13:00 - 16:00
Ort: Innertavle
Arrangör: Rikare skog
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
Pris: Gratis
Mer information:

Exkursionen utgör en del av projektet Rikare skogs slutkonferens – för mer information om den digitala delen av slutkonferensen.  

Om Rikare skog:

Rikare skog är ett projekt finansierat av Botnia Atlantica–programmet (Interreg) tillsammans med Region Västerbotten, Region Västernorrland, Österbottens kommunförbund och medverkande partnerorganisationer. Projektets syfte är att undersöka förutsättningar för nya typer av skoglig tjänsteutveckling som potentiellt kan attrahera ett bredare spektrum av skogsägare och därigenom bidra till en ökad lönsamhet och konkurrenskraft för de företag som är, eller önskar vara, verksamma på denna skogliga marknad. Med hjälp av ny kunskap identifierar projektet hinder och möjligheter i skoglig tjänsteutveckling vilket i sin tur stärker sektorns innovationsförmåga.

Mer information finns på projektets hemsida: https://www.slu.se/rikareskog