26 okt

Bruzaholm och Ingatorp

FRAS-exkursion med fokus på tall

evenemang |
Tallplanta

Välkomna på FRAS-exkursion med fokus på tall. FRAS-programmet bjuder in till exkursion i Småland 26 oktober.

Den 26 oktober 2021 bjuder Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige - in till en heldag i fält i norra Småland med tallen i fokus. Vi möter forskare, doktorander och andraexperter som berättar om resultat och erfarenheter kring föryngring, sjukdomar,viltskador, biodiversitet, virkesproduktion och skogsskötsel. En del resultat bekräftar gammal kunskap, andra ger nya och häpnadsväckande insikter.

I mitten av 1900-talet var volymandelen tall i Götalands skogar 50 %, idag är den 30 %. Men tallens kräftgång kan vända – allt fler planteringar görs med tall och det finns ett nyvaknat intresse för trädslaget. Projekt som ”Mera tall” har bidragit med kunskap om hur viltskadorna kan hanteras. Forskarna undersöker föryngring, röjning, gallring, mångfald och tallens virkesproduktion. Det kommer att finnas stora möjligheter att diskutera hur resultaten påverkar det praktiska skogsbruket. Exkursionens målgrupp är skogsägare och alla andra som jobbar med skog i södra Sverige.

Var? Trakterna runt Bruzaholm och Ingatorp strax öster om Eksjö. Markvärd är Linköpings stift.
För vem? Skogsägare, yrkesverksamma i skogen och alla som är intresserade av tallens framtid.
Tid?
Tisdag 26 oktober 2021. Samling klockan 9.00 i Hjältevad, avslutning 16.00.
Anmälan? Görs på Skogforsks hemsida. Sista anmälningsdag 19 oktober.
Kostnad? 700 kronor per deltagare, inklusive fika och lunch.

Fakta

Tid: 2021-10-26 -
Ort: Bruzaholm och Ingatorp
Arrangör: FRAS
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2021
Pris: 700 kr
Mer information:

Mattias Berglund, 076-6104377


Länk till dokument