11 okt
15 okt

Online

Mjölkveckan 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem?

Två händer, den ena håller en kaffekopp, den andra häller mjölk i kaffet från en vit kanna.

Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar och diskussioner om mjölknäringens bidrag till i ett hållbart livsmedelssystem. Fokus ligger på tillämpbarhet och hur forskningen kan bidra till en mer socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar mjölkproduktion.

Under vecka 41 bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion.

Föreläsningarna fokuserar på frågor som rör framtidens mjölkproduktion och hur vi löser de hållbarhetsproblem som finns i dag med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Programmet kommer att vara öppet så du väljer själv vilka föreläsningar du deltar i.

Föreläsningarna spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Ingen anmälan krävs, du följer föreläsningarna på YouTube via länkarna nedan eller genom att gå in på respektive föreläsning.

Du kommer att kunna ställa frågor till föreläsaren via Menti.com, länk publiceras här och under föreläsningarna.

Ställ dina frågor till föreläsarna via denna länk>

Mjölkveckans program och bokade föreläsare

Måndag 11 okt [Se måndagens sändning på Youtube]

10:00-10:45 – Håkan Jönsson, Lunds Universitet: Mjölk och hållbarhet i historisk belysning

11:00-11:45 – Stanley Zira, SLU: Social hållbarhet i intensiv och extensiv mjölkproduktion

13:00-13:45 – Sigrid Agenäs, SLU: Vad har SustAinimal för roll i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem?

14:00-14:45 – Mikaela Lindberg, SLU: Mindre metan med ökad livslängd i mjölkkobesättningen?
Mikaelas föreläsning går inte att se i efterhand efter önskemål från Mikaela.

 

Tisdag 12 okt [Se tisdagens sändning på YouTube]

10:00-10:45 – Johanna Karlsson, DeLaval: Mer mat med mjölk på gräs och biprodukter

11:00-11:45 – Torsten Eriksson, SLU: Skogen – kornas räddare i nöden och slumrande foderresurs

SLU Future Food Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

13:00-13:45 – Helena Hansson, SLU – Ekonomisk hållbarhet i mjölkproduktionen

14:00-14:45 – Carin Martiin, SLU: Mjölkproduktion och avsättning, en titt i backspegeln

 

Onsdag 13 okt [Se onsdagens sändning på YouTube]

10:00-10:45 – Pekka Huhtanen, LUKE/SLU: Vikten av fodereffektivitet, beståndsdelar, mätningar och framtida perspektiv

11:00-11:45 – Ulf Sonesson, RISE: Mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem

13:00-13:45 – Christel Cederberg, Chalmers & Pernilla Tidåker, SLU: Att mäta mjölkens miljöpåverkan

14:00-14:45 – Renée Båge, SLU: Fruktsamhet ger hållbarhet

 

Torsdag 14 okt [Se torsdagens sändning på Youtube]

10:00-10:45 – Per Hansson, SLU: Rådgivning för framtidens mjölkproduktion

11:00-11:45 – Catarina Svensson, SLU: Motiverande samtal – en ny rådgivningsmetod för lantbruket

13:00-13:45 – Elisabet Nadeau, SLU: Vallens betydelse i hållbar mjölkproduktion

14:00-14:45 – Nathan Clay, SLU: En välsmakande störning: den politiska ekonomin kring växtbaserad mjölk

 

Fredag 15 okt [Se fredagens sändning]

10:00-10:45 – Tomas Klingström, SLU: Gigacow – produktionsoptimering i svenska lantbruk

11:00-11:45 – Karin Sjöström, Läkemedelsverket: Vilka faktorer har bäst effekt för hållbara förändringar på en mjölkgård?

13:00-14:00 – Hur tar vi detta vidare?
Panelsamtal med Kristina Yngwe (Centerpartiet), Camilla Burman (Jordbruksverket), Malin Hidgård (Växa) samt Lisa Ehde (Arla)

 

Fakta

Tid: 2021-10-11 - 2021-10-15
Ort: Online
Mer information:

Om programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. Totalt blev fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljade medel. Projekten startade 2019 och pågår fram till 2022. SLU är koordinator för programmet och samlar, utvecklar och hittar synergier mellan projekten. 


Länk till dokument

Kontaktinformation