11
okt

15
okt
Online

Mjölkveckan oktober 2021: Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem?

Två händer, den ena håller en kaffekopp, den andra häller mjölk i kaffet från en vit kanna.

Välkommen till mjölkveckan, en vecka med föreläsningar och diskussioner om mjölknäringens bidrag till i ett hållbart livsmedelssystem. Fokus ligger på tillämpbarhet och hur forskningen kan bidra till en mer socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar mjölkproduktion.

Under vecka 41 (11 okt – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag hålls ett antal intressanta digitala föreläsningar följt av en öppen diskussion. Fokus ligger på att kunna tillämpa forskningsresultaten inom svensk mjölkproduktion.

Föreläsningarna fokuserar på frågor som rör framtidens mjölkproduktion och hur vi löser de hållbarhetsproblem som finns i dag med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Programmet kommer att vara öppet så du väljer själv vilja föreläsningar du deltar i.

Preliminärt program och bokade föreläsare

Listan fylls på med namn och rubriker på föreläsningar löpande.

Måndag 11 okt

10:00-10:45 – Håkan Jonsson, Lunds Universitet

11:00-11:45 – Stanley Zira, SLU: Social hållbarhet i intensiv och extensiv mjölkproduktion

13:00-13:45 – Sigrid Agenäs, SLU: Vad har SustAinimal för roll i utvecklingen av hållbara livsmedelssystem?

14:00-14:45 – Mikaela Lindberg, SLU

 

Tisdag 12 okt

10:00-10:45 – Johanna Karlsson, DeLaval: Mer mat med mjölk på gräs och biprodukter

11:00-11:45 – Torsten Eriksson, SLU: Skogen – kornas räddare i nöden och slumrande foderresurs

13:00-13:45 – Helena Hansson, SLU

14:00-14:45 – Carin Martiin, SLU: Mjölkproduktion och avsättning, en titt i backspegeln

 

Onsdag 13 okt

10:00-10:45 – Pekka Huhtanen, LUKE/SLU

11:00-11:45 – Ulf Sonesson, RISE: Mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem

13:00-13:45 – Christel Cederberg, Chalmers & Pernilla Tidåker, SLU

14:00-14:45 –Renée Båge, SLU: Fruktsamhet ger hållbarhet

 

Torsdag 14 okt

10:00-10:45 – Per Hansson, SLU

11:00-11:45 – Catarina Svensson, SLU: Motiverande samtal – en ny rådgivningsmetod för lantbruket

13:00-13:45 – Elisabet Nadeau, SLU: Vallens betydelse i hållbar mjölkproduktion

14:00-14:45 – Nathan Clay, SLU

 

Fredag 15 okt

10:00-10:45 – Tomas Klingström, SLU: Gigacow – produktionsoptimering i svenska lantbruk

11:00-11:45 – Karin Sjöström, Läkemedelsverket

 

 

Fakta

Tid: 2021-10-11 - 2021-10-15
Ort: Online
Mer information:

Om programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. Totalt blev fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljade medel. Projekten startade 2019 och pågår fram till 2022. SLU är koordinator för programmet och samlar, utvecklar och hittar synergier mellan projekten. 


Länk till dokument

Kontaktinformation

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se