5
nov
Audhumbla, SLU, VHC, Uppsala, Uppsala

Disputation: Epidemiology of Brucella infection and cost of reproductive disorders in dairy animals in Assam and Bihar, India

disputationer |

Ram Pratim Deka försvarar sin avhandling: Epidemiology of Brucella infection and cost of reproductive disorders in dairy animals in Assam and Bihar, India

Summering:
Arbetet i denna avhandling handlar den zoonotiska sjukdomen brucellos, och hur den är spridd bland nötkreatur i två av Indiens fattigaste delstater, Assam och Bihar. Studien analyserar även vilka faktorer som ökar risken för infektion, och vilka symptom som är vanliga vid sjukdom. Djurägarna har också intervjuats för att förstå deras kunskap om sjukdomen och hur de skyddar djuren, liksom även de kostnader som uppstår när djuren blir sjuka.

Resultaten bidrar med  kunskap som kan vägleda framtida kontrollprogram och skydda både djur och människor från sjukdom.  

 

Välkomen att deltaga via Zoom webinar.
Lösenord: brucella

 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25863/
Respondent: Ram Pratim Deka
Opponent: Professor Javier Guitian, Department of Pathobiology and Population Sciences, Royal Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire, UK
Tid: 2021-11-05 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, SLU, VHC, Uppsala

Kontaktinformation