26
nov
Audhumbla, SLU, VHC, Uppsala, Uppsala

Disputation: The epidemiology of stifle joint disease in dogs – with a focus on cranial cruciate ligament disease

disputationer |

Karolina Engdahl försvarar sin avhandling:The epidemiology of stifle joint disease in dogs – with a focus on cranial cruciate ligament disease

Länk till webinariet med disputationen. 

Passcode: 530433

 

Sammanfattning
Syftet med denna avhandling var att undersöka epidemiologin för knäledssjukdom (SJD) hos hundar och att utvärdera resultaten efter behandling av korsbandsskada (CLD). Resultaten visade att risken för SJD och CLD varierade med rasen och att raser av molosser-typ var överrepresenterade bland dem med hög risk för CLD. Risken för postoperativa komplikationer och avlivning hos hundar med CLD påverkades av behandlingsmetoden och patientrelaterade faktorer som ålder och kroppsvikt. 

 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/25993/
Respondent: Karolina Engdahl
Opponent: Dr. Dan O’Neill, Department of Pathobiology and Population Sciences, Royal Veterinary College, London, United Kingdom
Tid: 2021-11-26 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, SLU, VHC, Uppsala

Kontaktinformation