25
nov
Loftets hörsal, SLU Campus Ultuna, Uppsala, Uppsala

Mångfaldskonferensen 2021

konferenser |

Du har säkert hört det redan: Den biologiska mångfalden minskar i världen, med allvarliga konsekvenser som följd. Det kommer att påverka oss alla och hela vårt samhälle. Det behövs också i Sverige en grundläggande förändringar på både individuell och samhällsnivå för att vända den negativa trenden.

Det finns dock fortfarande ett glapp mellan den vetenskapliga kunskapen om förlusten av biologisk mångfald och vad vi riskerar genom att låta den fortsätta, och de insatser som görs för att nå ett samhälle som leder till förändring. Att överbrygga det glappet kräver insatser från alla, och en god dialog mellan aktörer med olika perspektiv. På flera sätt är arbetet med biologisk mångfald en pedagogisk utmaning, som många som arbetar inom naturvård, miljö, planering, ekonomi etc, ställs inför dagligen.

Vi bjuder därför in till en heldag med föredrag och samtal kring biologisk mångfald och framtiden utifrån olika perspektiv.

Det blir föreläsningar som följs av ett initierat samtal om tillämpning och pedagogiska aspekter av den kunskap som finns på området. Föredrag, samtal och en aktiv diskussion, plus mingel efteråt bidrar till ett levande möte mellan olika perspektiv och mellan deltagare från olika håll.

Vi vänder oss till dig som på olika sätt arbetar med framtiden för biologisk mångfald och ett hållbart samhälle, och som känner att det i ditt arbete finns en pedagogisk utmaning att förklara vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt – och vad man behöver göra för att hejda förlusten. Vi vänder oss även till dig som ännu inte är så insatt i de utmaningar (ekologiska och samhälleliga) som vi står inför.

Anmälan

Anmälningsavgift 1: 1000 SEK

Gäller för den som är forskare eller kommer från myndighet, kommun, landsting eller privat företag.

Anmälningsavgift 2: 500 SEK

Gäller för den som är privatperson, student eller kommer från en ideell organisation.

Anmälningsavgiften inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch och mingel efter konferensen. Sista anmälningsdag är 11 november. 

Fakta

Tid: 2021-11-25 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets hörsal, SLU Campus Ultuna, Uppsala
Arrangör: SLU Centrum för biologisk mångfald
Sista anmälningsdag: 11 november 2021
Pris: 500-1000 kr
Mer information:

Mer information om anmälan och program finns på www.slu.se/mk21Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, 070-3615010