Solnedgång över en sjö. Himlen är röd. Foto.
12 nov

Rum Biosfären, Mark- vatten och miljöcentrum, Lennart Hjelms väg 9, Uppsala (samt online)

Mälaren – en sjö för miljoner (MER-dagen 2021)

Solnedgång över en sjö. Himlen är röd. Foto.

Träff för tjänstemän och politiker från medlemskommuner i projektet "Mälaren - en sjö för miljoner".

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) bjuder in de deltagande kommunerna i projektet till en heldag med bland annat diskussioner, information, planering och visning av goda exempel. Träffen arrangeras tillsammans med SLU (Fokus på Mälaren) och Mälarens vattenvårdsförbund

MER-dagen på Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats.

Fakta

Tid: 2021-11-12 09:00 - 15:00
Ort: Uppsala (samt online)
Lokal: Rum Biosfären, Mark- vatten och miljöcentrum, Lennart Hjelms väg 9
Sista anmälningsdag: 3 november 2021
Mer information:

Deltagande online

De som deltar digitalt kommer få en Zoom-länk utskickad via mail ungefär två dagar före MER-dagen.

Deltagande i Uppsala

Observera att lokalen är ändrad till Biosfären i MVM-centrum!

Hitta till och på campus Ultuna:


Program

Preliminärt program:

09:00-09:15 Välkomna (Linda Röjning)

09:15-09:30 MER hittills och framåt (Linda Röjning)

09:30-10:00 Presentationer från medlemskommunerna

10:00-10:30 FIKA

10:30-11:30 "Crash-course" i sötvattensbiologi (Stina Drakare)

11:30-12:00 Projektutveckling inom MER + LIFE IP Rich Waters (Linda Röjning och Kristina Johansson)

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:00 Goda exempel

14:00-14:10 FIKA

14:10-14:50 Goda exempel

14:50-15:00 Avslutning


Kontaktinformation

Linda Röjning, Vikarierande projektledare för MER, Mälaren - en sjö för miljoner
Telefon: 010-2249426
E-post: linda.rojning@lansstyrelsen.se