15
nov
Zoom, Zoom

Nya projekt inom Future Forests

seminarier, workshops |
Lövskog vid SLU i Alnarp. Foto..

Plattformen Future Forests bjuder in till workshop för forskare inom våra organisationer SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga projekt.

Den här gången kommer workshopen att utgå från plattformens inriktning på forskning kring hur Sverige når miljömålen över brukningsgränserna. Liksom vid vårens workshop har vi även bjudit in projektledare för projekt inom Grön infrastruktur på Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Workshopen kommer täcka vårt tema kring grön infrastruktur och miljömål: Tema 1. Hur nås Sveriges uppställda miljömål med särskilt fokus på målsättningar över brukningsgränserna?

 • Syntes: Strategier kring miljömålen
 • Syntes: Rikare lövskog
 • Syntes: Mångbruk och hyggesfritt
 • Syntes: Samverkan mellan rennäring och skogsnäring

Inom plattformen vill vi lyfta forskningsprojekt som tillsammans kan ge en överblick och syntes kring möjliga vägar för att nå miljömålen i skog och skogsmark, gärna genom att belysa hur olika näringar och nyttor kan samsas på samma skogsmark.

Mötet pågår mellan kl 9-11 på Zoom.

9.00 Start med introduktion och presentation av deltagarna (Emma Holmström)

9:15 Fem minuters presentation av pågående projekt:

 • Divided views on how to protect Swedish forests (Sabrina Dressel)
 • Socio-economic indicators for reaching the environmental goals (Francisco Aguilar)
 • The role of the advisors in reaching the goals of more broadleaves (Luis Andrés Guillén)
 • Dialogue for shared landuse for reindeer husbandry and forestry (Tim Horstkotte)
 • Continuous Cover Forestry (CCF) in multiuse forestry (Emma Holmström, Johan Sonesson)

9.45 Variationsrikt skogsbruk: uppföljning från Skogsstyrelsen (Helena Dehlin)

10:00 Fem minuters paus

10.05 Möjliga breakout-rum:

 • Syntesforskning om hyggesfria metoder; planering-skötsel-forskning-implementering-policy
 • Syntesforskning om miljömålen och delad markanvändning
 • Att hantera blå infrastruktur för att säkerställa en förbättrad grön infrastruktur

10.30 Sammanfattning av diskussionsgrupperna och samtal om potentiella framtida projekt.

10:50 Slut

Workshopen kommer att hållas på engelska 

Är du skogsforskare och intresserad av att delta? 

Anmäl dig till mötet 

Hör av dig till plattformen genom att kontakta Future Forests programchef emma.holmstrom@slu.se. Vi kommer att uppdatera med detaljer kring programmet för workshopen. 

Tidplan:

Workshop för forskare: 15 november, 2021

Möjlig projektstart: 2022

Fakta

Tid: 2021-11-15 -
Ort: Zoom
Lokal: Zoom
Arrangör: Future Forests