12
nov
Alnarp

Ämnesgruppsmöte: Växtodling

möten, sammanträden |

Nästa möte för ämnesgrupp Växtodling inom SLU Partnerskap Alnarp är den 8 november. Mötet är öppet för representanter för partnerföretag och ledamöter i ämnesgruppen samt inbjudna forskare.

Fakta

Tid: 2021-11-12 09:00 - 12:00
Ort: Alnarp
Arrangör: Slu Partnerskap alnarp
Mer information:
Lunch efter kl 12.


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04