24
nov
Zoom

Sociala tjänstehundars välfärd

seminarier, workshops |
En yngre pojke leker med en golden retriever ute på en gräsmatta. Foto.

Välkommen till ett webbinarium om sociala tjänstehundars välfärd och hur den påverkas av hundarnas förutsättningar och arbetsuppgifter. Webbinariet bygger på en rapport som publicerats av SLU Future One Health.

I webbinariet presenteras vad en social tjänstehund är, vilka arbetsuppgifter en social tjänstehund kan ha och hur uppgiften som social tjänstehund kan påverka hundarnas välfärd. Webbinariet presenterar även hur verksamhet med sociala tjänstehundar fungerar och vilken lagstiftning den omfattas av.

Webbinariet bygger på en ny rapport från SLU Future One Health där författarna tar upp aktuell forskning om hundars beteende, deras interaktion med människor, samt deras hälsa och välfärd i relation till att hjälpa människor i så kallade hundunderstödda insatser. Insatserna genomförs på många olika platser som t ex skolor, äldreboenden, daglig verksamhet (dagtidssysselsättning för personer med särskilda behov, LSS), vårdinrättningar och i privata hem. 

Rapporten utmynnar i ett antal förslag för en god välfärd hos sociala tjänstehundar. Arbetet med rapporten har gjorts i samarbete mellan SLU Future One Health (SLU), Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Svenska terapihundskolan.

Fakta

Tid: 2021-11-24 13:00 - 15:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Future One Health
Mer information:

Anmälan: Anmäl via följande länk för att få Zoom-länk till webbinariet https://slu-se.zoom.us/j/63614188986)
Arrangör: SLU Future One Health

Mer information:
Webbinariet är på svenska.

Målgrupp: myndigheter, politiker och tjänstemän inom departement, Veterinärförbundet, vård-, omsorgs- och utbildningsorganisationer, hundorganisationer, företag.

Presentatörer
Eva Münter, Föreningen för sociala tjänstehundar
Tess Erngren, Good Dog, Norge
Lena Lidfors, Professor i etologi vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Sara Karlberg, Svenska terapihundskolan
Johan Lindsjö, Leg. Vet., Nationellt centrum för djurvälfärd och institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
Elina Åsbjer, Leg. Vet., Nationellt centrum för djurvälfärd


Program

Moderator är Malin Hagberg Gustavsson, SLU Future One Health

13.00   

13.05   

13.15    

13.25   

13.50   

14.00   

 

14.30   

14.40   

15.00   

Välkomna och öppnande av webinarium

Vad är en Social tjänstehund? 

Vilken nytta gör en social tjänstehund   

Hundars beteende och stresshantering

PAUS

Presentation av rapporten  

 

Slutsatser och rekommendationer 

Frågor och diskussion 

Avslutning    

Moderator

Eva Münter  

Lena Lidfors

Meddelas senare

 

Sara Karlberg, Johan Lindsjö, Elina Åsbjer, Lena Lidfors

Lena Lidfors

Alla

Moderator