9 dec

Sal L, Ultuna , Uppsala

Disputation - Crossbreeding as a strategy in dairy cattle herds

disputationer |

Julie Brastrup Clasen försvarar sin avhandling: Crossbreeding as a strategy in dairy cattle herds.

Länk till inbjudan här.


Kontaktinformation