24 mar

Zoom, Alnarp

FRAS-webbinarium: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv, Tall eller gran eller både och?

seminarier, workshops |
FRAS exkursion

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar. Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

24/3 kl. 14:00-15:30 Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Tall eller gran eller både och?

  • Vad säger forskningen? Urban Nilsson, SLU

  • Vad har trädslagen för betydelse för friluftslivet?

  • Möjligheter och problem från ett skogsföretags perspektiv, Magnus Petersson, Södra

  • Paus

  • Frågor och diskussion

Varje webbinarium är 1,5 timme. Webbinarierna genomförs via Zoom och är kostnadsfria. Du kan välja att delta på ett eller flera.

Anmäl dig här senast den 22 mars (anmälan görs via Linnéuniversitetet). Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare.

Delta även på:

17 mars 14:00-15:30 Precision och automation kan ge mer variation.

7 april 14:00-15:30 Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?

Fakta

Tid: 2021-03-24 14:00 - 15:30
Ort: Alnarp
Lokal: Zoom
Arrangör: SLU, Linnéuniversitetet, Skogforsk.
Mer information:

Erika Olofsson, Linnéuniversitetet.

Tel:070-667 91 90

Erika.olofsson@lnu.seKontaktinformation