18
mar
Digitalt möte

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök

besök på slu | möten, sammanträden |

Välkommen till möte för försöksutförare!

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig till försöksutförare för erfarenhetsutbyte av etablering av vallförsök.

Vi kommer att dela upp erfarenhetsutbytet i tre olika delar. Under varje delpass presenterar försöksstationerna sina erfarenheter utifrån bifogat frågeformulär. Efter varje pass har vi en gemensam diskussion kring fördelar och nackdelar. Inför varje delpass förbereder alltså varje försöksstation en kort presentation och en powerpointbild.

Ämneskommittén är en mötesplats för alla intressenter inom området vall och grovfoder. Kommittén har i uppdrag att arbeta med utveckling och forskningsformulering, samt information och resultatspridning inom området.

Program och anmälan, se nedan.

Presentationer och tidigare protokoll hittas på följande länk. Sök på "Vall och grovfoder".

 

Hjärtligt välkomna!

Anne-Maj Gustavsson (ordförande) och Olla Hallin (sekreterare)

Fakta

Tid: 2021-03-18 08:30 - 12:00
Ort: Digitalt möte
Arrangör: SLU och Hushållningssällskapet
Sista anmälningsdag: 15 mars 2021
Pris: Ingen kostnad

Program

Program hittar du här.

Du kan anmäla dig till mötet via denna länk.


Kontaktinformation