Ekologisk växthusproduktion av rosmarin.
13
apr

 –

14
apr
Online via Zoom

Välkommen till en workshop inom arbetet med att ta fram en ny forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat!

Groddplanta i jord.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) arbetar med att ta fram en forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. För att agendan ska vara trovärdig och relevant är förankringen av innehållet viktig. Därför hoppas vi att du har möjlighet och intresse av att delta på denna workshop! Vi vänder oss till personer verksamma inom till lantbruket, rådgivning, näringsliv, organisationer för konsumenter och producenter, beslutsfattande organ, forskningsfinansiering och forskning.

Det övergripande syftet med agendan är att

  • bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är av stor relevans för olika målgrupper,
  • medverka till att forskningen om ekologiskt lantbruk främjar en ökad hållbarhet i det ekologiska såväl som i hela lantbruket samt att
  • främja samarbete och tvärvetenskap.

Agendan kommer i praktiken att utgöra ett underlag för forskningsfinansiärer och beslutsfattare för inriktning och prioritering av framtida forskningssatsningar. Den kan även utgöra ett inspirerande underlag för forskare genom att bidra med relevanta problemställningar utifrån faktiska kunskapsbehov.

Du kan inom varje temaområde i programmet delta i diskussion om vilka forskningsbehov som finns och är viktiga att prioritera inom området.  Du kan delta under hela workshopen eller bara på de delar du finner mest relevant för de områden du själv arbetar inom. Vi hoppas att du kan komma med visionära idéer som kan bidra till ett mer hållbart ekologiskt lantbruk och en mer hållbar livsmedelskedja. Dina idéer kan handla om frågor som behöver lösas på kort sikt, men kan också beröra mer komplicerade långsiktiga problem.

För exempel på forskningsbehov som identifierats tidigare, respektive i andra nordiska länder, se Epoks Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013, danska ICROFS Research and development strategy 2019-2021 for organic agriculture, finska FORIs Research data and solutions for the development of organic production in Finland och TP Organics Strategic research and innovation agenda for organics and agroecology med forskningsbehov på EU-nivå.

Agendan är planerad att vara färdig under hösten 2021.

Anmälan

Vilka områden är du intresserad av? Du får välja och delta som du vill under workshoppen oavsett vad du väljer här, detta är för att vi ska få en uppfattning om vad deltagarna är intresserade av (se program nedan för att läsa mer om de olika ämnesområdena).
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2021-04-13 08:40 - 2021-04-14 12:00
Ort: Online via Zoom
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion
Sista anmälningsdag: 9 april 2021
Länk till dokument

Program