21
maj
Online

FAFSynt ‐ Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion i primärproduktionen

seminarier, workshops |

I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE undersökt forskningsläget för att kunna identifiera hinder och lösningar för att uppnå hållbar livsmedelsproduktion från djur. Välkommen till slutseminariet om projektet.

Jordens befolkning kommer att öka under det närmaste århundradet, och fler människor kommer att äta mer kött, ägg, mjölkprodukter och fisk. Detta kommer att ställa stora krav på att kunna hantera miljöeffekterna av en ökad produktion och konsumtion av livsmedel. Därför är det viktigt att undersöka på nuvarande kunskap inom området Hållbar animalieproduktion.

I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE övergripande undersökt forskningsläget för att kunna identifiera hinder och lösningar för att uppnå hållbar livsmedelsproduktion från djur. Projektet är finansierat av FORMAS.

De specifika syftena med projektet var att:

  • Kritiskt granska forskningsområdet hållbarhet inom livsmedelsproduktionen;
  • Identifiera viktiga kunskapsluckor;
  • Identifiera viktiga områden för framtida forskning i dialog med intressenter.

Välkomna till ett slutseminarium om projektet FAFSynt.


Kontaktinformation

Stefan Gunnarsson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
stefan.gunnarsson@slu.se, 0511-6 72 16

Sidansvarig: futurefood@slu.se