Biogasproduktion på lantbruk. Stora behållare med gröna tak som fångar gasen.
18 maj

Online

Vilka avvägande behöver en lantbrukare göra vid hållbara investeringar?

Biogasproduktion på lantbruk. Stora behållare med gröna tak som fångar gasen.

När lantbrukare ställs inför frågor om att göra hållbara investeringar är det flera parametrar som behöver tas hänsyn till. Det kan handla om ökad skuldsättning, kompetensutveckling eller större, mer omfattande analyser som rör det kringliggande samhället och politiska beslut. Välkommen till ett webbinarium med Per Hansson, verksamhetsledare vid SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Lantbruksföretagaren verkar i ett komplext system där de egna resurserna, både ekonomiska, personliga och fysiska ska balanseras för att optimera systemet i förhållande till verksamhetens mål.

Vid mindre investeringar som ryms inom normala investeringsplaner och som har en tydlig ekonomisk nytta är beslutet ofta enkelt och genomförandet relativt riskfritt. När investeringen kräver mer av företagaren, kan besluten vara svårare och kräva mer grundlig analys.

Ett exempel på en sådan investering kan vara en biogasanläggning, där själva lönsamheten i gasproduktionen är beroende av andra system som värdet av värme och el, konsekvenser av politiska beslut, samspelet med andra sidoströmmar av avfall, värdet av rötresten i övriga delar av systemet samt samspelet med det omgivande samhället.

Per Hansson reder ut vilka beslut en lantbruksföretagare måste ta och vilka avväganden som behöver göras vid större hållbara investeringar.

Webbinariet hålls på engelska och  riktar sig till studenter, forskare, enteprenörer och lantbrukare.

Länk

Meeting URL:

https://slu-se.zoom.us/j/62263605548

Meeting ID:

622 6360 5548

Passcode:

505803

Anmälan

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från SLU Future Food?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2021-05-18 09:00 - 10:00
Ort: Online
Mer information:

Om SLU Kompetenscentrum företagsledning

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna, inom ämnet företagsledning. KCF har medarbetare inom SLU:s fakulteter LTV, NJ och VH.

Om programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet ”Hållbara dieter från hållbara produktionssystem” hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. Totalt blev fem projekt från tre olika forskningsmiljöer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers och Research Institute of Sweden (RISE), beviljade medel. Projekten startade 2019 och pågår fram till 2022. SLU är koordinator för programmet och samlar, utvecklar och hittar synergier mellan projekten. 


Relaterade sidor:


Kontaktinformation