6
jul
Digitalt , Uppsala

SLU i Almedalen: En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan?

evenemang | seminarier, workshops |

Den svenska skogspolitiken är föremål för diskussion igen. Men finns det förutsättningar att nå bred politisk enighet om skogens oförenliga mål? Det är kanske inte i riksdagen som framtiden för den svenska skogen avgörs, utan i EU? Vem sitter i förarsätet?

Januariavtalet placerade skogen i den politiska hetluften. Med Skogsutredningen och remissvaren på bordet står det klart – förslagen till lösningar fick inte stående ovationer. Men är alla verkligen missnöjda? Under seminariet presenteras en analys av remissvaren.

I Sverige pågår flera politiska processer som berör skogen. Till miljömålen och bioekonomistrategin skall en nationell strategi för cirkulär ekonomi läggas. Dessutom startar nu en utredning om ny renskötsellagstiftning. Parallellt i EU pågår förhandlingar om skogens roll i den gröna omställningen. Och i höst ska ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald antas. Det är än så länge oklart hur de olika processerna kommer att påverka politiken och om de går i takt eller otakt med varandra.

Finns det förutsättningar att nå bred politisk enighet om skogens oförenliga mål? Hur ser vägen ut mot en framtida skogspolitik som omfattar både klimatomställningen, den biologiska mångfalden och landsbygdens utveckling?

SLU har återkommande ordnat uppskattade seminarier om skogen och samhället under Almedalsveckan. I år lyfter vi skogspolitikens utmaningar.

Välkommen!

Se sändningen här den 6 juli 15.00. Seminariet kan ses i efterhand på SLU:s Youtubekanal eller på SVT Forum.

Skicka gärna in dina frågor på www.menti.com och använd koden 4227 0368

Almedalsveckan Play - Den demokratiska mötesplatsen för alla

Fakta

Tid: 2021-07-06 15:00 - 16:45
Ort: Uppsala
Lokal: Digitalt
Arrangör: SLU Future Forests
Mer information:

Kontakt

Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet, biträdande programchef Future Forests.
camilla.sandstrom@umu.se

Annika Mossing, kommunikatör SLU Future Forests.
annika.mossing@slu.se

 

Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

Se mer information om SLU:s andra seminarium under Almedalsveckan.

Almedalen Play

Se vårt och hela Almedalsprogrammet här.

 

 


Program

OBS! Tiderna är ungefärliga.

15.00 Inledning av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel

15.05 Pågående processer inom skogspolitiken

 • Johanna Johansson, Södertörns högskola
 • Torbjörn Ebenhard, Centrum för biologisk mångfald, SLU

15.20 Panel med riksdagsledamöter

 • John Widegren, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Maria Gardfjell, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Peter Helander, riksdagsledamot, Centerpartiet
 • Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

15.55 Skogsutredningen inklusive remisser, nya analyser presenteras

 • Camilla Sandström, Umeå universitet

16.05 Panel med några av remissinstanserna

 • Peter Roberntz, WWF
 • Jenny Wik Karlsson, SSR
 • Gunnar Lindén, LRF
 • Linda Eriksson, Skogsindustrierna

16.30 Avslutande reflektioner

 • Björn Risinger, Naturvårdsverket
 • Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen