26
aug
Foodhills, Bjuv i Biografen, Bjuv

Växtförädling på SUF:s sommarmöte

besök på slu | evenemang | möten, sammanträden |

Sveriges Utsädesförening håller sitt årliga sommarmöte i Biografen på Foodhills i Bjuv torsdagen den 26 augusti i samverkan med Foodhills AB. I år inleder vi med kaffe kl 09.00. Årets tema är dels investeringar för växtförädling i Svalöv, dels fortsatt presentation av projekt och aktiviteter inom SLU Grogrund.

Under de senaste tio åren har en rad satsningar gjorts på svensk växtförädling, i första hand pre-breeding och tillämpad forskning. Men för att dessa fullt ut och långsiktigt ska få den effekt som eftersträvas så krävs det att det finns studerande på olika nivåer som är intresserade av växtförädling för att svenskt näringsliv och andra intressenter ska kunna rekrytera framtida medarbetare med den profil som behövs.

I näringslivet har också betydande investeringar gjorts eller planeras för såväl förstärkning av svensk växtförädling som förädling av svenska vegetabilier till olika produkter av intresse för svensk och internationell marknad. Några av dessa förutsättningar för svensk växtodling belyses i presentationer vid årets sommarmöte. Foodhills satsning i Bjuv presenteras liksom Lantmännens investeringar i växtförädlingen i Svalöv. Betydelsen av SLU Grogrund projekt diskuteras för växtförädlingen i rybs. Till detta kommer en översikt av insatser för utbildning av växtförädlare vid SLU från grundnivå till doktorander, i första hand i Alnarp.

Efter sommarmötet håller föreningen sitt årsmöte till vilket föreningens medlemmar kallas. Vi utgår från att vi vid den tidpunkten inte längre kommer att ha några restriktioner som förhindrar ett fysiskt möte.

Fakta

Tid: 2021-08-26 09:00 - 12:30
Ort: Bjuv
Lokal: Foodhills, Bjuv i Biografen
Sista anmälningsdag: 24 augusti 2021
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Efter årsmötet bjuder SUF alla deltagare i sommarmötet på lunch i Restaurang Ärtan på Foodhills. Vi vill därför gärna få  en förhandsanmälan om deltagande, inkl. lunch, senast tisdagen den 24 augusti!

Varmt välkomna!


Program

09.00           Kaffe
09.30            Välkomsthälsning                        
                     Otto von Arnold, ordf för SUF
09.35            Utvecklingen av verksamheter vid Foodhills i Bjuv
                     Bengt Persson, Foodhills
09.55            Växtförädling gör skillnad för framtidens jordbruk
                     Peter Annas, Lantmännen
10.15             Lantmännens investering i Svalöv
                     Annette Olesen, Lantmännen
10.25             Framtidens växtförädling hos Lantmännen
                      Alf Ceplitis, Lantmännen
10.45             Vad betyder SLU Grogrund för rybsförädlingen?
                     Christer Persson, Jerrestad Agro
11.05             Utbildning vid SLU för växtförädlingen
                     Salla Marttila, SLU Alnarp
11.25             Diskussion
11.45             Sommarmötet avslutas
12.30             Lunch