25
sep

30
nov
Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg

Utställning: Kulturväxternas vilda släktingar

evenemang |
Morotsplanta i blom. I mitten av foto syns den vita, korgblommiga blomman. Färgfoto.

Visste du att flera vilda växter är släkt med våra odlade? Och att de kan hjälpa oss att bli bättre i vår matproduktion? Den 25 september öppnar utställningen Kulturväxternas vilda släktingar om våra odlade växters vilda och intressanta släktingar.

De vilda kulturväxtsläktingarna lever i många olika livsmiljöer, från stränder till bergsmiljöer, från vägar till urskogar. De anpassar sig kontinuerligt till sin omvärld och miljöförändringar och utvecklar egenskaper som tork- och salttolerans eller motstånd mot skadegörare och sjukdomar.

Sådana goda egenskaper kan överföras till våra odlade grödor för en bättre, mer miljövänlig produktion och bättre mat. Men vilka är dessa värdefulla släktingar? På vilket sätt kan de hjälpa oss och hur värnar vi dem?

En vandringsutställning som skapats i ett nordiskt samarbete där Nordiskt Genresurscenter, Linköpings universitet, Jordbruksverket och Artdatabanken ingår. 


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64.