Tallrik med mat. Foto.
25 jan

Webbinarium på Zoom

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

evenemang | seminarier, workshops |
Illustration av Crispr-CAS9

Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden? Olika regelverk på EU-nivå, nationell nivå, inom branscher och i intresseorganisationer sätter gränser för viss ny teknik, till exempel gensaxen CRISPR/CAS9. Vilka risker finns med ny teknik och varför finns ett motstånd mot exempelvis gensaxen? Är regelverken till gagn eller hinder för att vi ska uppnå målen i EU:s och Sveriges livsmedelsstrategier?

Världens livsmedelssystem måste stöpas om för att hantera nuvarande och kommande utmaningar. Forskning och innovation behövs – men vilka innovationer är tillåtna och vilka innovationer skulle kunna komma livsmedelssystemet tillgodo? Vilka begränsningar sätter regelverk och behöver de ändras för att vi ska skapa ett hållbart livsmedelssystem? 

Inom EU har endast ett fåtal GM-grödor godkänts för odlingoch tekniken är heller inte tillåten inom det ekologiska jordbruket. Den Nobelprisbelönade gensaxen CRISPR/CAS9 har hittills hanterats som annan GMO-teknik, men kan och bör den särskiljas? I detta webbinarium diskuterar vi gensaxens för- och nackdelar och om den kan ge lösningar till några av utmaningarna inom livsmedelssystemet.

Här kan du se det inspelade webbinariet:

Presentationer från seminariet

EU:s och Sveriges livsmedelsstrategier - Lars-Erik Lundkvist (pdf)

EU-processen och gensaxen CRISPR/CAS9 - Jens Sundström (pdf)

Produktutveckling och entreprenörsskap kopplat till geneditering - Mariette Andersson (pdf)

Fakta

Tid: 2022-01-25 13:30 - 15:00
Ort: Webbinarium på Zoom
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 25 januari 2022
Pris: Gratis
Mer information:

Rapport

Jord till bord-strategin – Målkonflikt mellan ekologisk produktion och växtbioteknik. SLU Future Food Reports 16:2. Författare: Dennis Eriksson 

Position Paper – Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms by IFOAM Organics International

Värd, moderator och talare

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food (värd och moderator)

Lars-Erik Lundkvist, expert, konkurrenskraft och regelförenklingar vid LRF

Jens Sundström, Universitetslektor vid Institutionen för växtbiologi vid SLU

Magnus Börjeson, lantbrukare och ledamot i KSLA

Peter Borring, lantbrukare och fd ordf i LRF Östergötland

Mariette Andersson, forskare vid Institutionen för växtförädling vid SLU och egen företagare

Program

Se längre ner på sidan

Organisatörer

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.

Växtnoden är ett projekt placerat hos KSLA – en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt för beslutsfattare som snabbt vill hitta de fakta de söker när det gäller modern växtförädling på skogsträd, grödor och trädgårdsväxter.


Program

Kl. 13:15–13:30

  • Vi öppnar det digitala rummet en kvart före webbinariet
  • Välkommen att testa ljud, bild och säga hej

Kl. 13:30–15:00

  • SLU Future Food hälsar välkommen, Annsofie Wahlström
  • EU:s och Sveriges livsmedelsstrategier, Lars-Erik Lundkvist
  • EU-processen och gensaxen CRISPR/CAS9, Jens Sundström
  • Utmaningarna inom konventionell och ekologisk odling, Magnus Börjeson & Peter Borring
  • Produktutveckling och entreprenörskap kopplat till geneditering, Mariette Andersson
  • Frågor och allmän diskussion

Kl. 15:00–15:30

  • Digitalt eftersnack för de som vill