28 jan

P-O Bäckströms sal, Umeå

Adapting Scots pine Regeneration to the Changing Climate : An investigation of the effects of seed coating, arginine addition, and planting position

licentiatföreläsningar |

Matej Domevscik försvarar sin avhandling "Adapting Scots pine Regeneration to the Changing Climate : An investigation of the effects of seed coating, arginine addition, and planting position" den 28 januari 2022.

Välkommen att ta del av licentiatseminariet online, via Zoom!

För registrering, kontakta Tinkara Bizjak, tinkara.bizjak@slu.se


Kontaktinformation