25 jan

Online

Utemiljödagen 2022

Välkommen till Utemiljödagen 2022 med temat Kunskap för framtidens förvaltning

Hur ser kunskapen om förvaltning av utemiljöer ut idag och framöver? Vilken nytta har kunskapen kortsiktigt och långsiktigt?

Det är dags för andra upplagan av Utemiljödagen som ordnas digitalt från SLU i Alnarp. 
 
SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning bjuder in till en digital förmiddag med fokus på utbyte mellan forskning och praktik. Vi vill öka kunskapen om utveckling och förvaltning av utemiljöer tillsammans med dig som arbetar med dessa områden, och diskutera hur forskningen kommer till nytta.
 
Inbjudna deltagare i panelsamtal är Pernilla Johansson, ordförande för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS) och Marcus Hedblom, professor i hållbar landskapsförvaltning vid SLU Ultuna.
 
 
Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälan (anmälan stängd). Zoomlänk skickas ut till alla anmälda efter sista anmälningsdag.
 
Varmt välkommen! 

Fakta

Tid: 2022-01-25 08:30 - 12:00
Ort: Online
Sista anmälningsdag: 11 januari 2022

Program

8:30-8:40 Välkommen
8:40-9:00 SESSION 1: Från projektifiering till långsiktig förändring – Hur kan testbäddar och living labs bidra?
9:00-9:20 Diskussion
9:20-9:30 Paus
9:30-9:50 SESSION 2: Utemiljö för gammal och ung- hur fungerar modeller för design och förvaltning?
9:50-10:10 Diskussion
10:10-10:25 Paus
10:25-10:45 SESSION 3: Effekt av skötselutförandet i praktiken - Vad säger effektlogiken?
10:45-11:05 Diskussion
11:05-11:15 Bildspel från tidningen Utemiljö och tidskriften Landskap
11:15-12:00 Summering och panelsamtal: Nya utmaningar kräver nya tankesätt – behov av nya tankemodeller för hållbara städer?

 

 


Kontaktinformation

Julia Schneider, Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
E-post: julia.schneider@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/