höstlöv
21 okt

Crafoordsalen, Alnarp

Barn, unga och byggd miljö 2022

möten, sammanträden |

BUB - Barn, unga och byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn.

Barn, Unga och Byggd miljö (BUB) is a national network for everyone who is interested in and active in the field of outdoor environments for children and young people. The BUB meetings function as a creative meeting place for researchers, practitioners, and an interested public. Here we discuss the latest research findings and hear how practitioners are working to tackle challenges and create sustainable urban development on children´s and young people´s terms.