31 okt

Ultuna

Värt att veta Ultuna är tillbaka med nya föreläsningar

Värt att veta är SLU-bibliotekets populärvetenskapliga föreläsningsserie och syftar till att sprida kunskapen om SLU:s mest spännande forskning, både här på universitetet och till allmänheten. Nu är du äntligen välkommen på lunchföreläsning i biblioteket igen – det blir både soppa och vetenskap.

Höstens första talare är till vår stora glädje professor Seema Arora-Jonsson från institutionen för stad och land. Hennes föreläsning har titeln Centering care work in climate action: addressing the care and climate crisis.

Den globala vård- och omsorgskrisen drivs på och förvärras av klimatkrisen, då olika påverkansfaktorer sammanfaller och hotar liv och leverne i alla delar av världen. Detta slår särskilt hårt mot resursbaserade ekonomier och försvårare vardagen för folk som redan lever under knappa förhållanden, till exempel på landsbygden i världens sydliga delar.

När: Måndagen 31 oktober 12.15 i Ultunabiblioteket.

På grund av sjukdom kan föreläsningen inte direktsändas men kommer att kunna ses i efterhand. Länk till föreläsningen kommer att publiceras här.

Soppa serveras i biblioteket från 12.00.

Läs mer här

Fakta

Tid: 2022-10-31 12:15 - 13:00
Ort: Ultuna

Kontaktinformation

Värt att veta – populärvetenskapliga föreläsningar.
Kee Lundqvist
kee.lundqvist@slu.se, 018-67 10 97