Tallrik med mat. Foto.
15
nov
Digital sändning

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet?

evenemang | seminarier, workshops |
Broccoli

Jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoströmmar är outnyttjade resurser som kan öka jordbrukets hållbarhet, göra landet mer självförsörjande och skapa nya jobb inom livsmedelsbranschen. Men vilka hinder finns på vägen? Finns det tillräcklig förädlingskapacitet i Sverige? Webbinariet kommer att ta broccoli som exempel för en diskussion om jordbrukets och livsmedelsindustrins möjligheter och flaskhalsar.

Hur kan innovationer kring livsmedelsproduktionens sidoströmmar skapa hållbarhet och jobb? Välkomna till en dag om hur livsmedelsproduktionens sidoströmmar kan utnyttjas på bästa sätt.

Under webbinariet presenteras resultat och erfarenheter från EIP Agri-projektet Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoliproduktion. Projektet har använt outnyttjade sidoströmmar från svensk broccoliproduktion till att ta fram nya inblandningsprodukter, med ett ”från-jord-till-bord”-perspektiv, inkluderande skörd och odlarens produktionsekonomi, Livscykelanalyser, processteknik, sensorik, livsmedelssäkerhet, nutrition och marknad.

Mer information om evenemanget kommer senare.

Anmälan till evenemanget

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från SLU Future Food?
Webbinariet kommer att spelas in*
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2022-11-15 10:00 - 12:00
Ort: Digital sändning
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 14 november 2022
Mer information:

Projektet Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoliproduktion är ett EIP Agri-projekt. Ingående samarbetspartners är SLU, RISE, HIR Skåne, Grönsaksmästarna, Lyckeby Culinar, Fazer Bageri, LRF Trädgård och Ulla Nilsson Konsult.

Medverkande, bland annat

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food

Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin

Klara Löfkvist, forskare vid Hushållningssällskapet, Skåne

Gun Hagström, Verksamhetsledare vid Institutionen för växtförädling, SLU

Rickard Albin, Innovation Manager vid Lyckeby Culinar AB

Charlotta Löfström, Senior forskare vid RISE

Marie Olsson, Professor vid Institutionen för växtförädling, SLU

Stefan Eriksson, Kock och chef på Brutalisten

Sara Sundquist, Näringspolitisk expert och hållbarhetsansvarig vid Livsmedelsföretagen

Organisatör

SLU Future Food, forskning och samverkan för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart livsmedelssystem – en tvärvetenskaplig satsning för att möta morgondagens utmaningar.


Program

Kl. 10:00–12:00

 • SLU Future Food hälsar välkomna
 • Varför är sidoströmmar viktiga för Livsmedelsstrategin? Lotta Törner
 • Möjligheter med sidoströmmar från broccoli
  • Produktionsekonomi vid skörd av sidoströmmar från broccoli, logistik efter skörd samt LCA, Klara Löfkvist
  • Produktutveckling, val av process och sensorik, Gun Hagström & Rickard Albin
  • Mikrobiologisk riskbedömning och livsmedelssäkerhet vid utveckling av nya broccoliprodukter, Charlotta Löfström
  • Näringsinnehåll i de nya broccoliprodukterna och hur olika processteknik bevarar hälsosamt innehåll, Marie Olsson
 • Paneldiskussion
 • Möjligheter för primärledet, TBD
 • Möjlighet för restaurangerna, Stefan Eriksson
 • Möjligheter för Sverige, Sara Sundquist