25
nov
Digitalt

Prisökningar på lantbrukets insatsvaror– utmaningar och åtgärder

seminarier, workshops |

LRF anordnar ett lunchwebbinarium med Per Hansson från SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Per Hansson från SLU Kompetenscentrum företagsledning berättar om den senaste tidens prisutveckling på lantbrukets insatsvaror och vilken effekt det får i olika delar av lantbrukssektorn. Han kommer också att presentera förslag på åtgärder för att förbättra lantbruksföretagens situation samt hur vi kan gynna en långsiktig utveckling av ett hållbart lantbruk.

Anmälan och mer information på LRF:s hemsida

Läs mer

SLU Future Food har nyligen gett ut två publikationer av Per Hansson och Sebastian Remvig vid SLU Kompetenscentrum företagsledning:

Policy Brief: Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – åtgärder för högre lönsamhet

SLU Future Food Reports: Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – utmaningar och åtgärder


Kontaktinformation