28 nov

Biblioteket, Uppsala

Värt att veta Ultuna: Habitatförlust och klimatförändringar - en dödlig cocktail för biologisk mångfald?

evenemang |

Välkommen på lunchföreläsning i Ultunabiblioteket! Landskapsekologen Alistair Auffret berättar om hur djur och växter historiskt har reagerat på klimatförändringar och förlust av livsmiljöer – och vad det kan innebära för framtiden.

I en spännande lunchföreläsning med titeln ”Habitatförlust och klimatförändringar: en dödlig cocktail för den biologiska mångfalden?” berättar Alistair Auffret, universitetslektor i landskapsekologi vid institutionen för ekologi, om två av de främsta hoten mot den biologiska mångfalden: förlusten av värdefulla livsmiljöer och ett varmare klimat och hur dessa kan förstärka varandras negativa effekter på djur och växter under de kommande decennierna. Med fokus på fåglar, fjärilar och växter i Sverige och Storbritannien visar Alistair hur arter har reagerat på redan skedda förändringar i markanvändning och klimat, och vad det kan innebära för framtiden.

Föreläsningen är en del av Värt att veta Ultuna. Det är SLU-bibliotekets populärvetenskapliga föreläsningsserie med syfte att sprida kunskapen om SLU:s spännande forskning, både här på universitetet och till allmänheten. I den här föreläsningen ges ett konkret exempel på hur det som hänt tidigare kan ge oss ledtrådar till vad som kommer att hända framöver.

Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. Antalet platser är dock begränsade. Vi bjuder på soppa från 12.00 i biblioteket.

Föredraget hålls på svenska. Det ska direktsändas. Här är länken https://play.slu.se/media/0_pcoq3ck1

För mer information om föreläsningsserien gå till

Fakta

Tid: 2022-11-28 12:15 - 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Biblioteket
Arrangör: SLU-biblioteket
Mer information:

Du kan även ta del av föreläsningen live via SLU Play (länk kommer någon vecka innan föreläsningen) 

Språk: Svenska

 


Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Värt att veta – populärvetenskapliga föreläsningar.
Kee Lundqvist
kee.lundqvist@slu.se, 018-67 10 97