16 dec

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Bolivian tomatoes: genetic diversity, quality traits and value chains

disputationer |

Evelyn Elizabeth Villanueva Gutierrez försvarar sin avhandling “Bolivian tomatoes: genetic diversity, quality traits and value chains”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
lotta.malmborg@slu.se, 040-41 50 25