8
dec
Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna and zoom, Uppsala

Mycorrhizal guild functions and conservation values in boreal forests

disputationer |

Louis Mielke försvarar sin avhandling "Mycorrhizal guild functions and conservation values in boreal forests" den 08 december 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=119369
Respondent: MSc Louis Mielke
Opponent: Professor Melanie D Jones, Department of Biology University of British Columbia, Okanagan campus Sci-385, 1177 Research Road Kelowna, BC. V1V 1V7.
Tid: 2022-12-08 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal Biocentrum Ultuna and zoom
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Mer information:

louis.mielke@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

karina.clemmensen@slu.seKontaktinformation