1
dec
Uppsala

Konferens utifrån Formas fyra stora eko-projekt

De fyra projekt som 2018 beviljades medel i Formas utlysning ”Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion” är nu i slutfas. Utifrån resultat och insikter som gjorts under projektens gång kommer SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, att tillsammans med Formas anordna en konferens i Uppsala.

Planen är att resultat från projekten ska presenteras samt även att idéer, möjligheter till samverkan och möjlig finansiering av nya projekt inom forskning för ekologisk produktion och konsumtion ska diskuteras. Målgruppen för presentation av resultaten är forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra som är intresserade av den senaste forskningen inom ekologisk produktion och konsumtion. Diskussionerna om framtida forskning och finansiering riktar sig främst mot dem som är intresserade av forskningssamarbeten inom samtliga relevanta ämnesområden.

De fyra projekten är

Mer information kommer efter sommaren, men till dess notera 1 december!

Fakta

Tid: 2022-12-01 -
Ort: Uppsala