1 dec

Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Ultuna, Uppsala

Forskning för framtidens ekologiska produktion

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och Formas bjuder in till en heldag om ny och framtida ekoforskning. Dagen inleds med presentationer från Formas fyra ekoprojekt samt presentationer om möjligheter till finansiering för forskning och innovation. Utifrån dessa projekt och den nya svenska forskningsagendan från Epok diskuteras sedan forskning för framtidens ekologiska produktion. Du som deltar får en möjlighet att ta del av intressanta forskningsresultat, presentera din egen forskning samt inspireras och knyta kontakter för framtida projekt.

De fyra projekt som 2018 beviljades medel i Formas utlysning ”Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion” är nu i slutfas. Resultat och insikter som gjorts under projektens gång kommer att presenteras och utifrån detta kommer även forskning för framtidens ekologiska produktion att diskuteras.

På förmiddagen presenteras Formas-projekten och ges en orientering om framtida finansieringsmöjligheter. På eftermiddagen, efter en kort genomgång av den nya forskningsagendan för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat, möts vi i workshops för att gemensamt diskutera framtidens ekoforskning. Deltagare kommer här att få möjlighet att kort presentera sina egna projekt och konferensen är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter för framtida projektidéer.

Förmiddagen går att följa både digitalt eller fysiskt medan eftermiddagen enbart är för de som deltar på plats. Epok/Formas bjuder på fika och lunch.

Eftermiddagens diskussioner bygger på Epoks forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat som kommer att presenteras under dagen. 

Målgruppen för presentation av resultaten är forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra som är intresserade av den senaste forskningen inom ekologisk produktion och konsumtion. Diskussionerna om framtida forskning och finansiering riktar sig främst mot dem som är intresserade av forskningssamarbeten inom samtliga relevanta ämnesområden.

Läs mer om projekten

År 2018 utlyste Formas 48 miljoner kronor för att tillgodose behovet av större projekt som kan adressera mer komplexa frågeställningar och samtidigt bidra till ökad kompetens inom ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion. Projekten som beviljades medel nu är i slutfas är:

 

Anmälan är stängd

Jag deltar på följande sätt
Vill du presentera din forskning? (ca 5 min)
För dig som deltar på eftermiddagen: Jag är intresserad av följande ämnen (välj max tre). Läs mer om rubrikerna i Epoks forskningsagenda i länken ovan.
Lunch?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2022-12-01 08:30 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Ultuna
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) tillsammans med Formas
Sista anmälningsdag: 25 november 2022

Program

Preliminärt program

Förmiddag (start 8:30, inklusive fikapaus)

  • Formas och Epok välkomnar och Formas berättar om eko-finansiering framåt (Epok och Susanne Johansson, Formas) 
  • Forskningsfinansiering från ett EU-perspektiv - aktiviteter TP Organics, Horizon Europe, Agroecology partnership mm (Bram Moeskops, TP Organics) 
  • Presentation Formas-projekten
  • Panel - ekoforskning framåt, utmaningar för eko och lärdomar från projektarbetet? (med projektens deltagare)

LUNCH med mingel (ca 12:30-13:15) 

Eftermiddag (avslut 16:30, inklusive fikapaus) 

  • Epok presenterar kort forskningsagendan – samt presenterar spåren för workshopparna 
  • Workshoppar för att samla forskare, se till tvärvetenskapligt samarbete och möjlig forskning framåt – olika spår genom anmälan inkomna intresseområden, områden identifierade i Formas-projekten, forskningsagendan samt eventuella utlysningar på gång (öppet även för andra än forskare, men fokus på möjliga forskningsprojekt). Möjlighet att kort presentera sin egen forskning på spårets tema.
  • Uppsamling/avrundning av dagen