4
feb
Crafoordsalen, Navet eller zoom, Alnarp

Insights into potato plant immunity reveals Parakletos as a novel ROS suppressor

disputationer |

Muhammad Awais Zaid försvarar sin avhandling Insights into potato plant immunity reveals Parakletos as a novel ROS suppressor.  


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025