17 feb

Online

Lokalt, ekologiskt eller både och – vad ska man välja?

Vad är bäst, lokalt, ekologiskt eller både och? Frågor som ofta ställs men som kan vara svåra att ge enkla svar på. SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) bjuder in till ett webbinarium om lokal och ekologisk mat. Under webbinariet kommer vi att belysa dessa frågor både ur ett forskarperspektiv men också ge praktiska exempel för hur exempelvis en kommun kan arbeta med inköp av lokal och ekologisk mat.

Det finns ingen enhetlig definition av lokalproducerat eller lokal mat. Lokalproducerat handlar mycket om närhet mellan produktion och konsumtion medan ekologiskt handlar om produktionssystemet. Ekologisk produktion är styrd av regelverk och därför lättare att definiera, även om det kan skilja något mellan olika länder och tilläggsmärkningar.

Ibland ställs konsumenter, kommuner och regioner inför val mellan lokalproducerat och ekologiskt. Vad som är bästa val beror på vilka aspekter som värderas högst.

I november 2021 publicerade Epok ett nytt avsnitt på webbportalen Ekofakta.se om lokal och ekologisk mat. Syftet med avsnittet är att reda ut begreppen och ge läsaren fakta för att bättre förstå vad ekologiskt och lokalt egentligen innebär. Nu vill Epok ytterligare lyfta frågan med ett webbinarium där vi dels går igenom forskningsläget samt håller en diskussion med inbjudna gäster.

Talare

Rebecka Milestad – Docent vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH. Rebecka är knuten till Epok på deltid och huvudförfattare till avsnittet om lokal och ekologisk mat på Ekofakta.

Helena Nordlund – projektledare på Matlust utvecklingsnod, Södertälje kommun. Helena arbetar med utvecklingsfrågor rörande konceptet Östersjövänlig Mat /Diet for a Green Planet och har arbetat med projekt som bland annat strävat efter att öka produktion och offentlig konsumtion av lokalt producerade livsmedel, samt undersökt förutsättningar för produktion av närodlat på kommunal mark i Södertälje.

Marije Renkema Singh – Doktorand i Industriell Ekonomi vid Högskolan i Gävle. Marije forskar om hållbara korta livsmedelskedjor (sustainable short food supply chains, SSFSC) i Sverige.

Moderator: Maria Tunberg – forskare knuten till Epok med fokus på frågor som rör ekologisk produktion och konsumtion ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Anmälan

Vill du prenumerera på Epok:s nyhetsbrev?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Fakta

Tid: 2022-02-17 14:30 - 15:30
Ort: Online
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion