8
feb
Zoom

Välkommen till en workshop om vallfoder!

Fält med slaget gräs i strängar och inplastade balar. Foto.

SLU och RISE håller på att ta fram en kunskapssammanställning om vallfoder på uppdrag av SLF. Nu vill vi höra vad du tycker borde finnas med och vad du tycker saknas i vallens värld. Ta därför chansen, anmäl dig till workshopen nedan och diskutera dina åsikter med andra från olika delar av näringen. Sista dagen för anmälan är 2022-02-06.

Fakta

Tid: 2022-02-08 12:30 - 15:30
Ort: Zoom
Mer information:

Zoom-länk skickas ut till samtliga deltagare som anmält sig dagen innan workshopen.

Läs mer på projektets webbsida.


Program

  1. Presentation av projektet kring kunskapssammanställningen
    - Medverkande
    - Innehåll
    - Tidsplan
  2. Givande diskussioner i smågrupper kring produktion och utfodring av vall i Sverige nu och i framtiden.
  3. Paus
  4. Sammanfattning av dagen

Kontaktinformation

Johanna Wallsten, forskare/Föreståndare SITES Röbäcksdalen
Institutionen för växtproduktionsekologi
johanna.wallsten@slu.se, 090-786 8716