11
mar
Hernquistsalen, Skara, Skara

Disputation - Physiological assessments for improved welfare of farmed fish

disputationer |

Per Hjelmstedts försvarar sin avhandling: Physiological assessments for improved welfare of farmed fish.

Det finns också möjlighet att delta i disputationen via ett Zoom-webbinarium:

Länk:  https://slu-se.zoom.us/j/61624230434 

Passcode: 928091

Summering
En ökad efterfrågan på fisk som livsmedel har lett till en snabb expansion av vattenbruket. Det finns dock stora kunskapsluckor om olika fiskarters behov, vilket innebär en ökad risk för att fisken utsätts för olika moment som har negativa effekter på deras välfärd. Syftet med den här avhandlingen har varit att få ökad kunskap som kan användas för att bedöma välfärden för fisk i vattenbruket. Detta gjordes genom att undersöka olika fysiologiska indikatorer på fiskens välbefinnande under hantering, transport och slakt.


Kontaktinformation