8 apr

Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna, Uppsala

Exploring the role of granular activated carbon in drinking water production

disputationer |

Malin Ullberg försvarar sin avhandling "Exploring the role of granular activated carbon in drinking water production" 08 april 2022

Alla intresserade är välkomna att ta del av disputationen online

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27278/
Respondent: MSc Malin Ullberg
Opponent: Professor Tuula Tuhkanen University of Jyväskylä Finland
Tid: 2022-04-08 09:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, Biocentrum Ultuna
Arrangör: Institutionen för vatten och miljö
Mer information:

malin.ullberg@slu.se

För anmälan till disputationen online vänligen kontakta:

Karin.Wiberg@slu.seKontaktinformation