22
apr
Lennart Kennes sal, Uppsala

Genetics of disease resistance in Norway spruce (Picea abies) : a look in the past with an eye to the future

disputationer |

Hernan Dario Capador Barreto försvarar sin avhandling "Genetics of disease resistance in Norway spruce (Picea abies) : a look in the past with an eye to the future" den 22 april kl 13.00.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27489/
Respondent: MSc Hernan Dario Capador Barreto
Opponent: Professor Richard JA Buggs, Royal Botanical Gardens Kew, Richmond, Surrey, UK
Tid: 2022-04-22 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal
Arrangör: Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kontaktinformation