7 apr

Zoom, Digitalt

Workshop: kommunikation i forskningsansökningar

interna händelser | intern personalutbildning | seminarier, workshops |

Välkommen till en workshop om kommunikation i forskningsansökningar. Den är riktad till forskande personal på LTV-fakulteten, men alla vid SLU är välkomna att delta. Redan när du gör din bidragsansökan krävs en plan för samhällsrelevans och kommunikation för ditt projekt. Om din plan är realistisk och genomtänkt kan den bidra till att din ansökan blir beviljad.

Denna workshop kommer att ta upp sådant som kan vara viktigt eller bra att tänka på som stöd för dig när du planerar kommunikationen i ditt forskningsprojekt. Som utgångspunkt har vi de gemensamma nämnare vi sett när vi läst framgångsrika Formas-ansökningar från LTV-fakulteten.

Vid detta tillfälle fokuserar vi på Formas öppna utlysning 2022, som stänger 21 april.

Mötet kommer hållas på engelska.  

Fakta

Tid: 2022-04-07 10:00 - 11:00
Ort: Digitalt
Lokal: Zoom
Arrangör: Forskningskommunikation@LTV
Mer information:

Password: komLTV 
Direktlänk: https://slu-se.zoom.us/j/68899908726

Varför ska vi kommunicera forskning? 

  • Din forskning kan bli ett viktigt bidrag till samhällsutvecklingen och för att människor och verksamheter både inom och utanför akademin ska få del av nyttan behöver den nya kunskapen kommuniceras. Kommunikation handlar inte enbart om att nå ut, det handlar även om att få input som bidrar till att du når längre och får bättre resultat än vad du annars fått.  
  • Väl genomförd kommunikation av forskningsresultat gör det möjligt för organisationer, politiker och människor utanför forskarsamhället att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund. 
  • En aktiv dialog om forskning kan inspirera nya generationer att studera vidare och ge pågående forskning tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar. 
  • Allmänheten har rätt att kunna ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel.